Hidroklorik Asit
Sülfürik Asit
Payet Kostik
Nitrik Asit
Hidrojen Peroksit
Asetik Asit
Amonyak
Kostik
Sodyum klorit
Polialuminyum Klorür
Demir klorür
 
Web Sitemizi Yeniledik  
Kartepe Kimya her konuda kendini yenilemeye ve geliştirme devamı
 
 
 
 
   
Payet Kostik
Ürünlerimiz > Payet Kostik
 
 
Kullanım  Alanı
Suni  ipek ,    kâğıt hamuru ,  textil   endüstrisi ,   kauçuk  ıslahı ,   organik  çözme ameliyesi ,   alüminyum ve gıda   endüstrisi  ,  deterjan  ve   sabun  endüstrileri.
Tehlike  Tanımı  
Aşındırıcı  , korrozif  madde , Ciddi  yanıklara  neden  olur . Yanıcı  değildir.

İlk  Yardım  Tedbirleri
Soluma
Derhal  açık  havaya  çıkarılmalı , Derhal  doktor  çağırılmalı . Soluk  almıyorsa  suni  solunum  yapılmalı
Soluk  alma  güçlüğü  varsa  oksijen  verilmelidir .
Cilde  temas
Ciltle  temas  halinde  kirlenmiş  giysi  ve  ayakkabılar  çıkarılmalı  ve  en  az  15  dakika  cilt  akan  su  ile  yıkanmalı, Giysiler  tekrar  kulanmadan  önce  yıkanmalıdır .Doktor  çağırılmalıdır .
Göze  temas
Göz  kapakları  açık  tutularak  en  az  15  dakika  akan  su  ile  yıkanmalı , Derhal  doktor  çağırılmalı
Yutma

Bilinci  yerinde  ise kusturmayın bol miktarda  su  verin. daha  sonra sirke  , meyve  suyu  veya  çırpılmış  yumurtanın  beyazı  verilmeli  , Derhal  doktor  çağırılmalı.

 

  Yangınla  Mücadele  Tedbirleri

Uygun  yangın  söndürme  maddeleri 

Toz , köpük , kuru  kimyasallar   ve karbondioksit  kullanılır . 

  Kullanılmaması  gereken  yangın  söndürücüler

Su  kullanılmamalıdır

  Özel  zararları                          

Isı  oksidasyonu  ile  patlayıcı  peroksitler  oluşturabilir .

  Yangınla  Mücadelede  Özel  Koruyucu  Ekipman

Tam  yüz  maskesi , taşınabilir  solunum  cihazı , uygun  koruyucu  giysi

 

Kaza  Sonucu  Yayılmaya  Karşı  Tedbirler

  Kişisel  önlemler

Koruyucu  gözlük , Neopren  Eldiven , Lastik  bot ,  Özel  solunum  aygıtı

  Çevresel  önlemler

Toprak  ve  yüzey  sularının  kirlenmesini  önlemek  için  isole  edilmelidir .

  Temizlenme  metodları

Kirlenen  alan  bol  su  ile  yıkanmalıdır .Yıkama  suları  arıtma  tesisine  gönderilmelidir .

 
Kullanma  Ve  Depolama

   Kullanma
  • Çok  kuvvetli  alkali  olduğundan  yükleme  , boşaltma  ve  kullanımda  çok  dikkatli  olmak  ve  özel

      talimatlara  göre  hareket  edilmelidir.

  • Dolu  kaplar  yerinden  oynatılmadan  önce  ağzının  kapalı  olup  olmadığı  kontrol  edilmelidir.
  • Ambalaj  çok  dikkatli  açılmalıdır.
  • Kullanım    sırasında   gözlük , eldiven   gibi    koruyucu    tedbirler    mutlaka   alınmalıdır.
   Depolama
  • Karbon  çeliğinden  yapılmış  varil , kara  ve  deniz  tankerleri  ile  taşınır.
  • Düşük  depolama  sıcaklıklarında (  max. 50 °C )  karbon  çeliğinden  yapılmış  amaca  uygun dizayn 

      edilmiş  yatay  ve  düşük  silindirik  tanklarda  depolanabilir.      

  • Yüksek  sıcaklıklarda  Nikel  saçtan  yapılmış depolar   ve   armatürler   depolar  depolar   ve 

      armatürler  kullanılmalıdır.

  • Düşük sıcaklıklarda  donması  dikkate alınarak , depolama  tanklarında  ısıtıcı sistemler  kullanılmalıdır.
  • Sudkostik ,  havadaki  nem  ve  karbondioksiti  hızla  absorbe   ederek  karbonata  dönüşmesinden

dolayı  havadan  korunmalıdır.

 
 
 
 
Bizi Takip Edin
AnasayfaÜrünlerİletişimSite Haritası